laptop

Split payment - co to jest i kogo obowiązuje?

Split payment - co to jest? Stanowi on metodę podzielonej płatności. Inaczej można powiedzieć, iż jest to forma dokonania przelewu, która przez system bankowy dzielona została na dwie części. Pierwsza część, czyli wartość netto faktury wpływa na rachunek przedsiębiorcy. Natomiast druga, a więc wartość podatku VAT ląduje na przypisanym do rachunku firmowego subkoncie bankowym. Rachunek firmowy musi być widoczny w białej księdze podatników VAT. Aby tego dokonać, przedsiębiorca powinien zaktualizować swój wpis w CEIDG o numer rachunku firmowego. Druga sprawa to środki pieniężne zgromadzone na subkoncie VAT-owskim. Przedsiębiorca nie może z nich w stu procentach korzystać. Ma możliwość natomiast opłacać nimi zobowiązania podatkowe, składki ZUS, a także płacić wartość podatku VAT zgromadzonego na fakturze, która jest jego kosztem.

Split payment - kiedy jest obowiązkowy?

Jest on obowiązkowy przede wszystkim dla firm, które są VAT-owcami. Nabycie potwierdzone zostaje fakturą. Dzieje się tak, kiedy transakcja zostaje zawarta między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą, a dokładniej, jak określa ustawodawca, między podatnikiem a podatnikiem. Oznacza to, że sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT. Natomiast odbiorcą może być również czynny podatnik, ale brany pod uwagę jest również podatnik zwolniony z podatku VAT. Ważny jest także fakt, iż wartość faktury musi być wystawiona na co najmniej 15 tysięcy złotych. Ponadto w fakturze co najmniej jedna z pozycji będzie pochodzić z listy zamieszczonej w załączniku 15. do ustawy o VAT. Czym jest załącznik 15. do ustawy o VAT? Załącznik ten zawiera spis towarów bądź usług, które mają tzw. charakter wrażliwy. Są to między innymi: paliwa, stal, złom, usługi budowlane, części do pojazdów, a także artykuły elektroniczne, jak komputery, tablety czy konsole. Dopiero po spełnieniu powyższych kryteriów transakcja ma charakter obowiązkowy.

Od kiedy split payment jest obowiązkowy?

Za datę obowiązywania tej metody przyjęto 1 listopada 2019 roku. od tego czasu sprzedawca ma obowiązek umieścić na fakturze, na której dokumentuje sprzedaż towaru czy usługi z listy znajdującej się w załączniku 15. do ustawy VAT, adnotację na temat mechanizmu podzielonej płatności. Co ważne, nabywca ma obowiązek zapłacić fakturę, która mechanizmie podzielonej płatności posiada choć jedną z wymienionych pozycji z podanego załącznika niezależnie od tego, czy taka adnotacja się pojawi czy też nie. Split payment - kiedy się pojawia? Ma się do czynienia z tą metodą płatności, kiedy zawarta transakcja ma miejsce wewnątrz kraju, czyli podatnik krajowy sprzedaje towar lub usługę innemu podatnikowi krajowemu. Jeżeli te same artykuły sprzedawane byłyby z Polski na teren np. Unii Europejskiej, to nie masz już możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Co zabezpiecza split payment? Jakie były przesłanki jego wprowadzenia?

Obowiązkowy split payment ma na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązania wynikającego z podatku VAT. Ma on chronić fakt, iż podatek z faktury na pewno trafi do Urzędu Skarbowego. Nie miałoby sensu stosowanie split paymentu, gdyby zwolniony podatnik sprzedawał towary w tym mechanizmie.

Sankcje i kary nakładane za niezastosowanie split paymentu

Jeśli w przypadku split paymentu nie wypełnisz wszystkich obowiązków, grożą Ci sankcje, np. w postaci 30% kwoty VAT na fakturze. Zostanie ona naliczone zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu. W tym wypadku wprowadza się solidarną odpowiedzialność obu stron transakcji. Jednocześnie kupujący, który miał użyć split paymentu, a tego nie zrobił, nie będzie mógł takiej faktury zaliczyć do kosztów oraz odliczyć zarówno podatku dochodowego, jak i VAT. Może również zostać ukarany grzywną w wysokości do 720 stawek dziennych. Już wiesz, co to jest split payment. Każdy przedsiębiorca może się zdecydować w dowolnym momencie na chęć otrzymywania pieniędzy w tej formie. W tym celu możesz rozpocząć poszukiwania wsparcia na stronie https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/. Ważne jest tylko zachowanie podstawowej zasady, aby w obszarze formy płatności napisać “metoda podzielonej płatności”.