magazyn

Pyły w środowisku pracy a przepisy BHP

Kiedy pracujesz przy obróbce metali, to ciężko uniknąć pyłu unoszącego się w zakładzie. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązują odpowiednie normy, do których pracodawca powinien się stosować i starać się ograniczać emisję pyłu w sposób maksymalny, aby jak najmniej niekorzystnie wpływał na zdrowie pracowników. Pracodawca jest zobowiązany też określić stopień narażenia na pyły w środowisku pracy, a co za tym idzie - różnego rodzaju choroby. Trzeba mieć świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieodpowiednio przystosowane miejsce do wykonywania obowiązków zawodowych.

Jak wyglądają pyły w środowisku pracy, które tam powstają oraz jakie są ich rodzaje?

Pył składa się z drobnych cząsteczek stałych i powstaje najczęściej w zakładach pracy przy różnego rodzajach procesów produkcyjnych i wytwórczych - w wyniku wiercenia, kucia, spawania, szlifowania czy piłowania. Możesz mieć z nim również do czynienia w momencie, kiedy uwalniają się z żywności lub związków chemicznych w czasie produkcji, która odbywa się w różnych działach w poszczególnych przedsiębiorstwach. Największe ryzyko dla ludzkiego zdrowia stanowią drobne cząsteczki, które nie są widoczne gołym okiem oraz mogą osiadać na płucach po wdychaniu ich z powietrza, którym oddychasz w czasie pracy.  Dlatego szczególnie musisz uważać na pyły przemysłowe w środowisku pracy. Wyróżnia się kilka rodzajów ze względu na rodzaj zagrożenia. Pierwszą grupą są pyły chemiczne, które w momencie, kiedy dostaną się do organizmu podczas wdychania, mogą zagrozić poszczególnym organom. A kiedy przenikną do krwiobiegu, potrafią zaatakować cały ustrój. Najczęściej przedostają się do organizmu w postaci związków kadmu, chromu, ołowiu czy niklu, które stosuje się przy obróbce ołowiu. Drugim rodzajem są pyły drażniące, które powstają przy używaniu w czasie pracy mąki, cementu, cukru, przypraw bądź trocin. Powodują one podrażnienie błony śluzowej oczu, a także skóry. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do oparzenia gałek ocznych lub naskórka. Trzecim rodzajem są pyły łatwopalne, które potrafią łatwo wywołać pożar i sprawić, że wiele osób będzie w sporym niebezpieczeństwie. Zapalają się one w niektórych przypadkach od jednej iskry, dlatego trzeba na nie szczególnie uważać, ponieważ mogą spowodować zaprószenie ognia, nawet dotykając gorącej powierzchni.

Co trzeba zrobić, aby ograniczyć pyły w środowisku pracy? BHP

W niektórych przypadkach przy wykonywaniu poszczególnych prac nie można wykluczyć kompletnie występowania drobnych cząsteczek drażniących w powietrzu, ale istnieją sposoby, które pozwolą je istotnie ograniczyć. Szkodliwe pyły w środowisku pracy źle działają na zdrowie pracownika, dlatego pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur. Zgodnie z kodeksem pracy właściciel firmy jest zobligowany do trzymania odpowiednich norm. Stężenia graniczne powinny być wywieszone w widocznym miejscu firmie. Kiedy zauważysz, że dozwolona wartość została przekroczona, to należy natychmiast zgłosić to osobie odpowiedzialnej za ten aspekt, której zadaniem jest zmniejszenie emisji. Pracodawca powinien wykonywać pomiary stężenia pyłów, ale też wdrażać rozwiązania pomocne w ograniczaniu ich powstawania. Kiedy jest to możliwe, musi zmienić technologię produkcji, sprawdzić, z jakim rodzajem pyłu pracownicy mają do czynienia oraz jakie jest jego dokładne stężenie. Powinien on zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, aby lepiej uchronić pracowników przed pyłami. Zgodnie z przepisami BHP, kiedy występują pyły w środowisku pracy, to wtedy na terenie zakładu powinno znajdować się osobne pomieszczenie, aby nie roznosić ich dalej. Należy też w takich przypadkach stosować wyciągi i systemy nawilżające, które chronią przed dalszym rozprzestrzenianiem się drobin. Warto wejść na stronę https://naar.pl i zobaczyć, jakie rozwiązania można wdrożyć, aby zmniejszyć ilość pyłów w całym zakładzie pracy dzięki zamontowaniu odpowiedniego systemu wentylacyjnego. Trzeba pamiętać, że zdrowie ma się tylko jedno i należy zwracać uwagę na występujące nieprawidłowości.