Czym jest różnorodność i zarządzanie różnorodnością? 
 
Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w Przewodniku po zarządzaniu różnorodnością, którego elektroniczną wersję można pobrać tutaj
 
Zarządzanie różnorodnością jest strategią zarządzania personelem, która zakłada, że różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowym zasobów organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. Czy każda organizacja posiada potencjał w postaci różnorodności? Z całą pewnością tak.
 
Ludzie różnią się między sobą pod wieloma względami, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na ich motywację i styl pracy, sposób komunikowania się czy budowania relacji z innymi pracownikami/pracownicami. Zarządzanie różnorodnością polega na dostrzeganiu i akceptowaniu różnorodności w miejscu pracy oraz budowaniu w oparciu o nią przewagi konkurencyjnej organizacji różnorodnością, inne zaś aktywnie ją wykorzystują i działają na rzecz promocji tego podejścia?
 
Na niekorzyść zarządzania różnorodnością działają osobiste przekonania osób decyzyjnych, które w swoim działaniu kierują się stereotypami i schematami myślowymi. Drugą ważną przeszkodą jest brak sukcesów czy doświadczenia we wdrażaniu zarządzania różnorodnością. Zniechęcające mogą być także złe doświadczenia – nieudane próby działania, w wyniku których nie tylko nie udało się usprawnić działania organizacji, ale też powstały nowe obszary problemowe.
 
Jak tego uniknąć? Na co zwrócić uwagę? Jak skutecznie prowadzić politykę zarządzania różnorodnością? Zapraszamy do lektury naszego Przewodnika. 
 
 
Autorką Przewodnika po zarządzaniu różnorodnością jest ekspertka projektu Diversity Index, Agnieszka Sznajder. 
 
Opieka i współpraca merytoryczna: Małgorzata Lelińska (Konfederacja Lewiatan), Justyna Kryczka (Konfederacja Lewiatan)
Współpraca redakcyjna: Karolina Szymańska-Migut (OWL PR)
Opracowanie graficzne i skład: Marek Łomacz (marfolio)
Produkcja: Drukarnia W&B
 
Copyright © Konfederacja Lewiatan
 
Publikacja przygotowana w ramach projektu „Diversity Index” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę