O projekcie !

Głównym tematem projektu Diversity Index jest zarządzanie różnorodnością, rozumiane jako wszelkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględniania i optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy. Projekt ma charakter innowacyjny i zakłada wypracowanie nowatorskich metod działania, innowacyjnych instrumentów i narzędzi.

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia analizy Zarządzania Różnorodnością w przedsiębiorstwie, dostosowanego do warunków działania polskich przedsiębiorstw – wskaźnika Diversity Index.

Wskaźnik Diversity Index stanie się rzetelnym instrumentem analizy i monitoringu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, pozwalając na realną i obiektywną diagnozę polityki danego pracodawcy. Umożliwi zdiagnozowanie obszarów różnorodności w polskich organizacjach i stanie się elementem długotrwałego procesu służącego wypromowaniu idei Zarządzania Różnorodnością w Polsce.

W ramach projektu odbywają są dwie edycje Barometru Różnorodności – badania, które pozwoli przyjrzeć się, czy zarządzanie różnorodnością staje się coraz bardziej popularne w Polsce i czy działania podejmowane przez firmy idą we właściwym, z punktu widzenia lepszego wykorzystania grup dotychczas defaworyzowanych na rynku pracy, kierunku.

Pierwsza edycja Barometru odbywa się w lipcu i sierpniu br., druga planowana jest na kwiecień-maj 2014 r.

 

Jak wziąć udział w I edycji Barometru Różnorodności? 
 
Wystarczy wejść na stronę
i skorzystać z narzędzia.
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 13 września 2013!
 
Więcej informacji w zakładce Pobierz wskaźnik Diversity Index.

 

 
KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY PŁYNĄCE Z ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ:
 
  • wzrost wiedzy z zakresu właściwego zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z zasadami zarządzania różnorodnością;
  • diagnoza różnorodności w firmie oraz jej deficytów, obszarów, gdzie ta różnorodność może zostać wprowadzona;
  • diagnoza funkcjonowania firmy w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. rekrutacja, wynagradzanie, ochrona przed zwolnieniami) oraz weryfikacja poprawności działania;
  • diagnoza i możliwość eliminacji działań niezgodnych z prawem, dyskryminujących, blokujących właściwe wykorzystanie potencjału wszystkich (w tym także potencjalnych) pracowników, szczególnie z grup defaworyzowanych;
  • wzrost wiedzy na temat praktyk i właściwych działań sprzyjających budowaniu środowiska pracy zgodnego z zasadami zarządzania różnorodnością, a tym samym możliwość wykorzystania wszystkich pozytywnych skutków z tego płynących, m.in. większa motywacja zespołu, wzrost motywacji, lojalności, kreatywności, innowacyjności, polepszenie wizerunku firmy, zmniejszenie kosztów związanych z fluktuacją kadr, itp.

 

Są dziesiątki badań potwierdzających, że wszędzie tam gdzie jest uwzględniona różnorodność - bez względu na to, czego ona dotyczy: czy zarządzania korporacją, struktury rządu, funkcjonowania instytucji, czy rodziny - wszędzie tam, gdzie bierze się pod uwagę różne zdania i nie wyklucza się nikogo, tam efektywność działania jest dużo większa. Dlatego różnorodności trzeba się domagać, zwłaszcza, że kryzys pokazał, że te wszystkie instytucje, w których kobiety były reprezentowane w zarządach czy w radach nadzorczych poradziły sobie dużo lepiej, niż te, które są zdominowane przez nawet bardzo wybitnych panów. Mam nadzieję, że dzięki kryzysowi przestaniemy na różnorodność patrzeć od strony ideologicznej i wszyscy uznamy, że ona nam się po prostu opłaca.
Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 

Projekt „Diversity Index" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowany przez Konfederację Lewiatan w partnerstwie z Agencją Rozwoju Innowacji pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizowany będzie przez 3 lata.

 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę