Kategorie !

Pobierz wskaźnik DIVERSITY INDEX

Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością

Warto przeczytać !

Kobiety napędzają gospodarkę. Ale nie w Polsce.

Krok po kroku świat wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn. W dostępie do edukacji, stanowisk kierowniczych i politycznych funkcji. Ale to nie fanaberia bogatych, tylko demograficzna konieczność. Notowania Polski spadają od lat. Tekst Agnieszki Filipiak z "Gazety Wyborczej" (3 XI 2020).

czytaj więcej...

Dodany: 4 listopada 2013 Kategoria: Ogólne

Diagnoza Społeczna: Kobiety mniej zarabiają, ale nie czują się dyskryminowane.

Według Diagnozy Społecznej kobiety w Polsce zarabiają mniej od mężczyzn, ale nie czują się dyskryminowane. Prof. Janusz Czapiński tłumaczy to przywiązaniem do tradycyjnego podziału ról, minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - dystansem do słowa "dyskryminacja". Tekst pochodzi z "Gazety Wyborczej".

czytaj więcej...

Dodany: 4 listopada 2013 Kategoria: Ogólne

Eksperyment: radni i urzędnicy usiedli na wózkach inwalidzkich

Niepełnosprawni posadzili radnych i urzędników na wózki, by spróbowali przejechać przez krawężniki przy przejściach dla pieszych. Szczególnie przez te, które nie są obniżone lub obniżono je źle. Artykuł pochodzi z "Gazety Wyborczej Częstochowa".

czytaj więcej...

Dodany: 28 października 2013 Kategoria: Ogólne
Wskazówki dla personelu recepcji/sekretariatu w zakresie obsługi klienta ze specjalnymi potrzebami

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego opracowała publikację dotyczącą obsługi w sekretariatach klientów ze specjalnymi potrzebami.

czytaj więcej...

Dodany: 28 października 2013 Kategoria: Ogólne

Najnowsze raporty Unii Europejskiej dotyczące równości kobiet i mężczyzn

14 października 2013 Komisja Europejska opublikowała dwa ważne raporty - raport podsumowujący pierwszą połowę wdrażanie Strategii równości kobiet i mężczyzn (Mid-term review of the Strategy for equality between women and men 2010-2015) i raport o kobietach na pozycjach przywódczych i dyrektorskich w Unii Europjeskiej (Report on women and men in leadership positions in the European Union 2013) .

czytaj więcej...

Dodany: 22 października 2013 Kategoria: Ogólne

Relacja z konferencji "Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu"

100 decydentów oraz najważniejszych liderów biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej z Unii Europejskiej przybyło do Warszawy, aby wziąć udział w międzynarodowym wydarzeniu poświęconym znaczeniu różnorodności w biznesie. Konferencja zorganizowana została przez Komisję Europejską, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynatora Karty Różnorodności w Polsce. Spotkanie wysokiego szczebla: "Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu" (ang. High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”) odbyło się 17 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
czytaj więcej...

Dodany: 22 października 2013 Kategoria: Ogólne

Cyfrowa nierównowaga płci

W europejskim sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) pracuje zbyt mało kobiet – wynika z najnowszego badania KE. Tymczasem równowaga płci mogłaby przynieść gospodarce nawet 9 mld euro rocznie. Kobiety zatrudnione w ICT zarabiają prawie 9 proc. więcej niż w innych sektorach, mają większe możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy, rzadziej są zagrożone bezrobociem.

czytaj więcej...

Dodany: 14 października 2013 Kategoria: Ogólne

Programy współdziałania ONZ i biznesu w zakresie wprowadzania innowacji na rynku pracy w ramach IW EQUAl Genderowy index problemów. Genderowy index rozwiązań.

Raport przedstawia najważniejsze problemy dotyczące równych szans obu płci na rynku pracy i możliwości ich rozwiązań. 

czytaj więcej...

Dodany: 8 października 2013 Kategoria: Ogólne

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Starzejemy się – każdy z nas z osobna i jako społeczeństwo. Z prognoz GUS na lata 2008-2035 wynika, że udział osób w wieku poprodukcyjnym będzie stale wzrastał i w roku 2035 będą one stanowiły 26,7% ogółu ludności Polski, co oznacza wzrost o 11 proc. w stosunku do roku 2007.

czytaj więcej...

Dodany: 1 października 2013 Kategoria: Ogólne

Rozmawiajmy i uczmy o różnorodności - zaproszenie na konferencję naukową do Białegostoku

Społeczeństwo polskie się zmienia, przychodzi nowe, inne, nieznane. Jak rozmawiać i uczyć o różnorodności zarówno tej narodowej, etnicznej, jak i seksualnej - aby skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji i nietolerancji? O tym będzie można podyskutować w Białymstoku. 

czytaj więcej...

Dodany: 24 września 2013 Kategoria: Ogólne

pokaż: 10 25 50 wszystkie
wyświetlane od: 21 do: 30 | strona: 123456
 

Serwis internetowy Diversity Index używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityka cookies

^ Wróć na górę