szkolenia

Czym są szkolenia KRPA?

Skrót KRPA oznacza Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których zadaniem jest podejmowanie inicjatyw promujących życie w trzeźwości, przeciwdziałanie chorobie alkoholowej, informowanie o możliwościach poszukiwania pomocy w przypadku bycia dotkniętym pośrednio lub bezpośrednio problemem alkoholowym oraz sprawdzanie punktów sprzedaży alkoholu.

Szkolenia KRPA - czego dotyczą?

Szkolenia przeprowadzane pod nadzorem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają za zadanie niwelować szereg trudności pojawiających się wraz z jej występowaniem. W rodzinach, w których występuje uzależnienie może dochodzić do:
 • aktów przemocy fizycznej,
 • przemocy psychicznej (wyśmiewanie, znieważanie, wyzywanie, upokarzanie),
 • przemocy finansowej,
 • problemu współuzależnienia,
 • problemów natury materialnej,
 • zaniedbywania dzieci,
 • deprawowania najmłodszych i młodzieży.
W konsekwencji w dzieciach, które wychowują się w rodzinie borykającej się z problemem alkoholowym, może dojść do rozwinięcia się syndromu DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika) i/lub DDD (Dorosłe Dziecko z rodziny Dysfunkcyjnej). To rzutuje na obserwowanie nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym kolejnych pokoleń. Dzięki KRPA, szkolenia mogą uświadomić wagę problemu uzależnienia oraz szerzyć merytoryczną wiedzę o możliwościach przeciwdziałania rozwojowi choroby alkoholowej.

Szkolenia KRPA - dla kogo?

Zdecydowanie warto interesować się tym, jakie szkolenia KRPA przeprowadza w danym czasie. Spotkać bowiem można oferty skierowane dla osób, które wykonując swoje obowiązki zawodowe, mają bezpośrednią styczność z osobami uzależnionymi i ofiarami problemów występujących w rodzinach dysfunkcyjnych. Przygotowane przez KRPA szkolenia mogą poszerzyć wiedzę pracowników o możliwościach pracy z rodzinami dotkniętymi chorobą alkoholową, nauką prawidłowego przeprowadzania dialogu motywacyjnego z chorującymi, dostrzegania postępujących trudności oraz objawów, które sugerują występowanie przemocy w domu. Niejednokrotnie KRPA przygotowywało ciekawy program szkoleń profilaktycznych, które kierowane są do rodziców, najmłodszych pociech i nastolatków. Mają na celu pogłębianie wiedzy o:
 • chorobie alkoholowej,
 • jej destrukcyjnym wpływie na organizm człowieka,
 • objawach występowania uzależnienia,
 • konsekwencjach choroby dla życia, zdrowia, środowiska rodzinnego i zawodowego,
 • formach pomocy,
 • sposobach leczenia,
 • grupach samopomocowych, jak AA (Anonimowi Alkoholicy),
 • możliwościach skorzystania z pomocy profesjonalnych ośrodków leczenia uzależnień,
 • szansie, jaką otwiera terapia przed chorym,
 • możliwościach wsparcia osób, które żyją obok chorującego.
Za sprawą szkoleń KRPA można skutecznie przeprowadzać szeroko zakrojoną profilaktykę również w placówkach szkolnych. Niezwykle istotne jest, by każda osoba posiadała wiedzę o możliwościach szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Wczesne podjęcie się terapii, stworzenie siatki wsparcia osób znaczących, przyjaciół i odpowiednich instytucji może stanowić ważne czynniki chroniące przed rozwinięciem się poważnych chorób oraz zaburzeń psychicznych.